Service

Waardebepaling, een solide basis

Inhaalslag
Het taxatievak wordt vaak omgeven door mysterie en mooie verhalen. Maar in onze optiek behoort het taxeren simpelweg tot het domein van financieel-juridische dienstverlening. En daarin zijn wij niet alleen; er is in de taxatiebranche al langere tijd een professionaliseringsslag gaande. Waar deze zich eerst beperkte tot de wereld van het onroerend goed, begint deze hoe langer hoe meer door te dringen in de taxatiepraktijk van persoonlijke eigendommen, kunst en antiek.

Dat betekent dat we kunnen beschikken over goede internationale, professionele standaarden voor vakkundigheid en onafhankelijkheid, zoals die van het International Valuation Standards Council, Londen (IVSC). Maatschap Waardewerk hanteert deze standaarden al vanaf haar oprichting in 2015, bij taxaties voor o.a.:

  • Successie, onderlinge verdeling
  • Schenking, overdracht
  • Sanering, liquidatie
  • Aan- en verkoop
  • Bedrijfsovername, verpanding
  • Verzekering
Taxatie

Prijs versus waarde

Prijs is wat je betaalt, waarde is wat je krijgt is een veel gebruikt citaat. Was het maar zo simpel. Kunst en erfgoed verdienen altijd goed onderbouwde waardebepalingen.

Maatwerk
We maken graag maatwerk van nieuwe opdrachten en steunen daarbij op een schat aan vergaarde kennis en ervaring. Waardewerk heeft voor zowel de institutionele markt als voor particulieren en bedrijven baanbrekend werk verricht met complexe taxaties, expertises, adviesnota’s en inventarisaties (zie de referenties op de website). Uitdagingen gaan we niet uit de weg, ook niet bij grote hoeveelheden, desnoods in de vorm van een zogenaamde ‘quickscan’.

Mocht u teleurgesteld zijn dat we geen voorbeelden geven van spectaculaire vondsten en duizelingwekkende verkoopresultaten: zulke anekdotes delen we graag met u. Ná het werk.