Service

Museum services, een uniek product

Geen enkel museum heeft behoefte aan onenigheid, juridische kwesties of lange procedures rond de verwerving en besteding van fondsen. Soms vereist een aankoop snelheid en daadkracht om te voorkomen dat men achter het net vist. Waardewerk ondersteunt verwervingstrajecten met raad en daad en loodst de opdrachtgever langs de valkuilen van de markt. Met snelle analyses van aanbod, prijzen en risico’s zijn we de extra ogen en oren van de conservator.

Brokerage
Als de situatie het vereist kan Waardewerk optreden als aankopend makelaar (broker). Desgewenst kunnen we zelfs de koopsom voorfinancieren. Bijvoorbeeld wanneer de opdrachtgever gebonden is aan procedures of enige tijd nodig heeft om het benodigde bedrag bijeen te brengen. Tijdens het hele proces zien we toe op een vlotte afhandeling van overdracht (incl. rechten), betaling en transport. Waardewerk opereert met volledige inachtneming van de internationale regelgeving rond de in- en uitvoer van cultuurgoederen, bedreigde diersoorten (CITES), betalingsverkeer (WWFT) en (auteurs)rechten.

Museum services

Vakkennis en praktijkervaring

De kunstmarkt is niet gecompliceerd, als je de weg weet. Naast vakkennis komt het aan op slim onderhandelen en het vlot afwikkelen van betaling en transport.

Aankooppartner
Waardewerk is de aankooppartner voor het museum van het Europese Parlement in Brussel, het Huis voor Europese Geschiedenis. In nauwe samenwerking met de curatoren verwerken we een voortdurende stroom van aankoopvoorstellen, die door ons van facts & figures worden voorzien rondom authenticiteit, herkomst, conditie en waarde. Wanneer het proces van schriftelijke verantwoording is afgerond en alle seinen op groen staan, verricht Waardewerk de transactie en begeleiden we het object tot aan de aflevering in het depot van het museum.

Inventarisatie en selectie
Ook in Nederland is Waardewerk thuis in de museumwereld. Afgezien van talloze taxaties, expertises en adviezen hebben we grote en kleine inventarisatie- en selectieprojecten uitgevoerd. Waardewerk weet de weg in depots, kan uit de voeten met de gangbare museum- inventarissystemen en deinst niet terug voor omvangrijke en veelvormige collecties. Met een team dat bestaat uit (kunst)historici en projectmanagers zijn we vertrouwd met de taal van onze opdrachtgevers. Dat praat wel zo makkelijk.