Service

Consultancy, advies op maat

Hoe solide en onderbouwd een taxatie van Waardewerk ook is, soms wil een opdrachtgever nog meer de diepte in, om het gehele speelveld te kunnen overzien en eventuele vervolgstappen strategisch te plannen. In zo’n geval kan een expertiserapport of een adviesnota de oplossing bieden; daarmee dringen we door tot in de haarvaten van de materie met prognoses, markt- of historische analyses, opinies en aanbevelingen. Alles op basis van gedegen research en zo concreet mogelijke documentatie. Zo komt onze opdrachtgever goed beslagen ten ijs.

Consultancy

Overzicht en inzicht

Bezit moet geen last worden. Opdrachtgevers hebben vaak behoefte aan overzicht en inzicht: wat heb ik precies, wat is het waard en wat kan ik ermee?

Wanneer theorie en rapporten te kort schieten, zoeken we naar een praktische oplossing om de vastgelopen situatie vlot te trekken. Bijvoorbeeld als het gaat om een juridisch dispuut, of om een implementatieproces bij beheer en beleid tot een goed einde te brengen.