Disclaimer Waardewerk

Maatschap Waardewerk met KvK-nummer 63482894, wil u hartelijk welkom heten op www.waardewerk.com. Door onze Website te gebruiken stemt u met deze disclaimer in. Waardewerk kan de inhoud van de Website en deze disclaimer altijd aanpassen zonder dat u daarover bericht ontvangt.

De inhoud van onze Website is zorgvuldig door ons samengesteld, maar u gebruikt onze Website voor eigen risico. Waardewerk zal zich naar beste vermogen inspannen om de inhoud van de Website zo correct mogelijk te houden, maar we staan er niet voor in dat onze Website altijd juist of volledig zal zijn. Informatie kan fouten omvatten of achterhaald zijn.

Waardewerk is niet aansprakelijk voor schade of andere nadelige gevolgen door gebruik of onbereikbaarheid van (informatie op) onze Website. Handelingen die u op basis van onze Website of de door ons verstrekte informatie verricht, komen voor uw eigen rekening en risico.

Ook voor aan onze Website gekoppelde bestanden of voor op onze Website opgenomen verwijzingen naar websites van derden aanvaardt Waardewerk geen aansprakelijkheid.

U mag onze Website gebruiken, maar u kunt geen aanspraak maken op onze Intellectuele Eigendomsrechten of die van onze licentiegevers. Waardewerk behoudt zich alle rechten met betrekking tot (de inhoud van) de Website voor. Toestemming voor het gebruik van inhoud van onze Website op publiekelijk toegankelijke plaatsen kunt u altijd via info@waardewerk.com aan ons vragen.